เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
รายงานการคลัง


รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง