เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบ 1/64

    รายละเอียดข่าว

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

รอบการประเมินครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564)    เอกสารประกอบ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบ 1/64
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : สำนักปลัดเทศบาล