เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง

    รายละเอียดข่าว

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/images.logo?filelogo=krut100.gif

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ ๐๒/๒๕๖๑

การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง

ตามประกาศ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ

ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "สำนักงาน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสองโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณสมบัติของผู้ยื่นหรือหลักฐานอื่นๆ สามารถดาวน์โหลดและอ่านเอกสารได้ตามลิงค์ด้านล่างเลยครับ    เอกสารประกอบ เอกสารประกวดราคาการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ม.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง