จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

   

  Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง
      

Traffy Fondue : แอปพลิเคชันแจ้งและติดตามปัญหาเมือง

  วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
      

***คลิกที่รูปภาพประกอบด้านล่างเพื่อดูวิธ...

  วิธีการตอบแบบสำรวจผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
      

***คลิกที่รูปภาพประกอบด้านล่างเพื่อดูวิธ...