[กองวิชาการและแผนงาน] โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสวนกาญจนาภิเษก [ 12 มี.ค. 2561 ]