เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 12 พ.ค. 2564 ]14 สำนักปลัดเทศบาล
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 12 พ.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 10 มี.ค. 2564 ]15 สำนักปลัดเทศบาล
4 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล [ 10 มี.ค. 2564 ]19 สำนักปลัดเทศบาล
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]13 สำนักปลัดเทศบาล
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รอบ 1/64 [ 10 มี.ค. 2564 ]11 สำนักปลัดเทศบาล
7 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 10 มี.ค. 2564 ]12 สำนักปลัดเทศบาล