เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 สถิติผู้มาใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 28 เม.ย. 2564 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 สถิติแสดงจำนวนผู้ใช้บริการงานจดทะเบียนพาณิชย์ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 26 เม.ย. 2564 ]11 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 สถิติแสดงจำนวนผู้ใช้บริการงานทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 เม.ย. 2564 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 สรุปทะเบียนพาณิชย์ [ 26 มิ.ย. 2563 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำปี๒๕๖๒ [ 22 มิ.ย. 2563 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 สถิติการเกิดจากสูติบัตร [ 19 มี.ค. 2563 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 สถิติการตายจากมรณบัตร [ 19 มี.ค. 2563 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ