เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
ป้องกันปราบรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ธ.ค. 2560 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
2 ประกาศ นโบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 1 ต.ค. 2560 ]3 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศ การแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 1 ต.ค. 2560 ]3 สำนักปลัดเทศบาล