เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]25 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2564 [ 24 มิ.ย. 2563 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 11 มี.ค. 2563 ]33 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 4 ก.ค. 2562 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 รูปเล่ม แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 [ 9 พ.ย. 2561 ]51 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 รายงานการประชุมคณะพัฒนา 3 [ 19 ก.ย. 2561 ]41 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 รายงานการประชุมคณะสนับสนุน 2 [ 14 มี.ค. 2561 ]39 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 รายงานการประชุมคณะพัฒนา 1 [ 22 ก.พ. 2561 ]39 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 หนังสือขอขยายแผนพัฒนาท้องถิ่น.docx [ 13 ก.พ. 2561 ]41 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10 บันทึกข้อความ +หนังสือออก [ 4 ธ.ค. 2560 ]40 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
11 ประกาศสัดส่วนระดับเมือง [ 27 พ.ย. 2560 ]38 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
12 สมุดเซนต์ชื่อคณะสนับสนุน 1-58 [ 21 พ.ย. 2560 ]40 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13 โครงการประชาคม [ 21 พ.ย. 2560 ]41 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ