เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 ประกาศ ข้อบังคับด้วยจรรยาพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง [ 1 ต.ค. 2561 ]2 สำนักปลัดเทศบาล
2 สำเนาคำสั่งแบ่งส่วนราชการ และมอบหมายหน้าที่ [ 30 เม.ย. 2561 ]22 สำนักปลัดเทศบาล
3 ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำผู้มีผลการประเมินระดับดีเด่นประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 [ 3 เม.ย. 2561 ]20 สำนักปลัดเทศบาล
4 ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ประจำปี 2561 [ 1 ส.ค. 2560 ]20 สำนักปลัดเทศบาล