เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]17 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 11 พ.ค. 2564 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต [ 11 พ.ค. 2564 ]13 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 11 พ.ค. 2564 ]14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
6 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน (เม.ย.64) [ 5 พ.ค. 2564 ]14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
7 แสดงสถิติข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 28 เม.ย. 2564 ]15 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 มาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 26 เม.ย. 2564 ]19 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมปีพ.ศ.2563 (ฉบับที่ 1) [ 10 มี.ค. 2563 ]16 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (2561-2564) [ 22 พ.ค. 2560 ]19 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ