เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน โดย
1 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 5 พ.ค. 2564 ]17 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
2 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2563 [ 28 เม.ย. 2564 ]10 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
3 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓) [ 16 ต.ค. 2563 ]11 กองคลัง
4 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓) [ 19 ส.ค. 2563 ]18 กองคลัง
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) [ 19 ส.ค. 2563 ]12 กองคลัง
6 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๓) [ 19 ส.ค. 2563 ]13 กองคลัง
7 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2562 [ 27 มี.ค. 2563 ]14 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2561 (รอบเดือน เมษายน 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]20 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2561 (รอบเดือน ธันวาคม 2561) [ 5 มี.ค. 2563 ]20 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
10 สถิติการให้บริการประชาชนของฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล [ 3 พ.ย. 2561 ]18 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2565)ประจำปี 2560 [ 17 ส.ค. 2561 ]21 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
12 รายงานสรุปผล การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี2560 เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ [ 15 มิ.ย. 2561 ]39 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ