เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 

 
  พิธีมอบทุนการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยา...
      

พิธีมอบทุนการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 14 ธัน...

  คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลชนะช...
      

คณะผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ต้อนรับคณะวิ่งโครงการ "ก้าวคนละก้าว&...

  ประชุมประจำสัปดาห์
       วันอังคารที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นาย ชูชาติ ชอบชื่นชม รองนายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ เป...


 
วิดีโอรวมทุกกิจกรรม โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี ปีการศึกษา2560
VTR โรงเรียนเทศบาลชนะชัยศรี อ.อรัญปรเทศ จ.สระแก้ว

 
 
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงานเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
ดีมาก
ดี
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560