เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(กองทุนวันละบาท)


วันอังคารที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. นาย สมาน เข็มทอง ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(กองทุนวันละบาท)เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ และ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(กองทุนวันละบาท) ร่วมในการประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงรายงานการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๐ เพื่ิอสิทธิและประโยชน์ของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ(กองทุนวันละบาท) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ
2018-04-03
2017-12-14
2017-12-12
2017-11-21
2017-11-21
2017-11-17
2017-11-17
2017-11-16
2017-11-16
2017-11-16