เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว: www.arancity.go.th
 
 
 


จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 จากโรงพยาบาลและรักษาหายแล้ว ได้มาพักฟื้นต่อในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙


วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2564

นาย วัชรินทร์ อรัญเจริญยิ่ง

นายกเทศมนตรีเมืองอรัญญประเทศ

ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

และเจ้าหน้าที่งานสวนสาธารณะ กองช่างเทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19

จากโรงพยาบาลและรักษาหายแล้ว ได้มาพักฟื้นต่อในสวนกาญจนาภิเษก ร.๙

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนเตียงในพื้นที่

ให้กับผู้ป่วยรายใหม่ได้เข้ารับการรักษาต่อไปครับ





2021-09-17
2021-09-17
2021-09-17
2021-09-15
2021-09-15
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-14
2021-09-13
2021-09-13